Memahami Rukun Puasa Ramadhan Serta syarat wajib dan sahnya.

Rukun dan syarat puasa ramadhan

Memahami rukum dan syarat puasa ramadhan merupakan keharusan bagi umat muslim yang akan menalankan ibadah tersebut.

Namun sebelum saya memaparkan tentang rukum dan sarat puasa ramadhan alngkah lebih baiknya jika kita memahami apa itu puasa ramadhan.

Puasa ramadhan merupakan salah satu rukum islam yang ajib dilaksanakan oleh umat Islam di bulan ramadhan. 

Adapun definisi dari puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan cara menahan diri dari makan dan minum serta hal lain yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.

Rukun Puasa Ramadhan

Berikut beberaparkun yang harus dipenuhi untuk menjalankan ibadah puasa:

1. Beragama Islam

Rukun yang pertama adalah beragama Islam, jadi bagi orang yang ingin melaksanakan puasa ramadhan haruslah beragama islam.

2. Membaca Niat

Rukun yang kedua adalah membaca niat. Dalam Islam segala sesuatuntergantung dari niatnya.

Biasanya orang akan membaca niat dalam hati ketika sedang melaksanakan sahur atau sebelum terbitnya fajar.

3. Menahan Diri

Rukun yang ketiga adalah menahan diri dari segalahal yang membatalkan puasa; seperti makan, minum dan lain sebagainya.

Syarat Wajib Puasa

 • Beragama Islam
 • Berakal
 • Baligh
 • Mampu
 • Mengetahui awal bulan ramadhan
 • Bukan musafir

Syarat Sah Puasa

 • Islam
 • Menahan Diri
 • Suci Dari haid dan Nifas
 • Mumayyis
 • Niat

Demikianlah pemaparan kita kali ini, semoga bermanfaat dan selamat menunaikan ibada puasa.